O projektu

Menadžment

Investicije

Implementacija

Komunikacija

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području Hrvatska – BiH kroz zajedničke aktivnosti i promociju. Projekt će doprinijeti istraživanju i praćenju bolesti kestenove ose šiškarice u ranoj fazi u BiH i tijekom projekta kada se očekuje njezino značajno proširenje i kontrolno promatranje u pograničnom području, kao i prijenos znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu

Bolesti drveća su jedne od tipova prirodne katastrofe i projektom će biti posmatrano  širenje bolesti kestenove ose šiškarice. Radi se o bolesti koja se nedavno pojavila u Hrvatskoj a zatim se proširila na Bosnu i Hercegovinu. Bolest uzrokuje značajno smanjenje u prinosima i brzo se širi, a ne postoji učinkovit insekticid. Nakon napada ose, drvo postaje osjetljivije na druge bolesti te se može očekivati širenje raka kore kestena. U naredne 2-3 godine se čekuje značajno proširenje ove bolesti koje može dovesti do smanjenja prinosi ili izumiranja kestena u nekim regijama. Jedini učinkovit način suzbijanja je putem bioloških mjera parazitima.

Veoma je važno da se brzo reaguje te iz tog razloga će se kroz projekat na nekoliko nivoa reagovati kako bi se spriječilo širenje (prenošenje). Bit će provedene analize, prikupljaće se podaci, istraživanje i ekperimentalno (probno) puštanje parazita kako bi se spriječilo širenje i zaustavila bolest (udar na bolest). Rezultati projektnih aktivnosti će se proslijediti relevantnim institucijama kako bi se usvojile mjere I definirale radnje za sprečavanje rizika. Edukacijom i promocijom kestena povećaće se zaštita i upravljanje rizicima te na taj način će projekat značajno doprinijeti programskoj namjeni i programskom prioritetnom specifičnom cilju.

Opći ciljevi projekta

Povećanje zaštite kestena u prekograničnom području kroz zajedničke aktivnosti

Zajedničke aktivnosti na prikupljanju podataka, obavljanje analize i formirane GIS baze podataka će doprinijeti postizanju 1. specifičnog cilja projekta. Ove aktivnosti će pružiti informacije koje će biti presudne za provođenje analize trenutnog stanja stabala i daljnjeg praćenja koje će se provoditi u obje države. Postizanjem povećane zaštite kestena u prekograničnom području kroz zajedničke aktivnosti ovaj specifični cilj doprinijet će postizanju Glavnog cilja projekta.

Zajedničke aktivnosti na prikupljanju podataka

Obavljanju analiza i formiranim GIS bazama podataka će doprinijeti postizanju 1. specifičnog cilja projekta. Ove aktivnosti će pružiti
informacije koje će biti presudne za provođenje analize o trenutnom stanju
Zajedničke inicijative na ocijenjivanju održivog ekološkog i ekonomskog potencijala kestena, revitalizacija aleje kestena u Karlovcu i sadnja trajnih nasada kestena Općine Velika Kladuša i Vojnić u eksperimentalne svrhe će osigurati realizaciju 2. specifičnog cilj projekta. Postizanjem povećanog očuvanja staništa kestena ovaj specifični cilj će doprinijeti postizanju glavnog cilja projekta.

Poboljšati upravljanje rizicima širenja bolesti

Kroz postizanje projektnih izlaza (rezultata) – napravljenim Planom zaštite oštećenig kestenovih šuma i sprečavanja širenja bolest i implementacijom Okruglog stola – Smjernice za mjere za zaštitu bolesti i preporuke za sistem za zaštitu od rizika će osigurati realizaciju 3. specičnog cilja projekta. Postizanjem poboljšanja rizika širenja bolesti ovaj specifični cilj će doprinijeti postizanju glavnog cilja projekta.

Povećati znanje o zaštiti, podizanje svijesti i promocija kestena

Postizanjem rezultata projekta – održana tematska konferencija u Karlovac, održana edukacija o uzgoju kestena, održane konferencije u općinama Velika Kladuša i Vojnić, održana kestenijada u općinama Vojnić i Bužim, održan okrugli stol u Gradu Karlovac, provedeno studijsko putovanje u Italiju i napravljani promotivni i obrazovni materijali, ostvarit će se 4. specifični cilj projekta. Postizanjem povećanog znanja o zaštita kod ciljnih skupina, podignutom svijesti o potencijalu korištenja kestena i provedenom promocijom ovaj specifični cilj doprinijet će  postizanju glavnog cilja projekta.

Glavni izlaz projekta

  • Provedena analiza kestenovih šuma
  • Sadnja trajnih nasada kestena u općinama Velika Kladuša, Vojnić i Bužim u eksperimentalne svrhe
  • Razvoj GIS baze podataka
  • Revitalizirana aleja
  • Izrađen Plan zaštite oštećenih kestenovih šuma