Izvršeno ispuštanje parazitoida Torymus sinensis (Hymenoptera; Torymidae)

U okviru projekta “Zaštita i promocija kestena” izvršeno je ispuštanje parazitoida Torymus sinensis (Hymenoptera; Torymidae) u svrhu biološkog suzbijanja invazivne vrste kestenove ose šiškarice (Dryocosmus kuriphilus).

Ispuštanje je izvršeno dana 25.05.2019. godine na lokalitetu Općine Vojnić i 27.05.2019. godine na lokalitetu Općine Rujevac. To su lokaliteti u pograničnom području s BiH, zračnom linijom vrlo malo udaljeni od lokaliteta na području općina Velika Kladuša i Bužim na kojima je planirano ispuštanje u 2019. godini, ali se isto zbog proceduralnih razloga nije moglo realizirati. Odabirom ovih lokaliteta uz granicu s BiH omogućit će se brzo širenje parazitoida Torymus sinensis s graničnog područja Hrvatske prema općinama Velika Kladuša i Bužim.

Znanstveno je dokazano da se jedinke parazitoida T. sinensis mogu širiti i do 70 km u nekoliko dana (Matošević i sur. 2017). Tako će se ispuštene jedinke u pograničnom području u vrlo kratkom vremenu raspršiti na područje općina Velika Kladuša i Bužim gdje će djelovati kao sredstvo biološke kontrole. Time bi se postigli skoro isti učinci kao da je parazitoid ispuštan i na području navedenih općina u BiH.

Uzgoj Torymus sinensis izvršen je od strane Hrvatskog šumarskog instituta, Jastrebarsko, dok je ispuštanje izvršeno od strane stručnog lica, dr. sc Dinka Matošević, ključnog eksperta u Hrvatskoj za biološku kontrolu šumskih štetnika, te predstavnika Poljoprivrednog zavoda Unsko sanskog kantona (Partner projekta i nosilac aktivnosti) i predstavnika Hrvatskih šuma za navedene lokalitete.

 

Predhodni

Slijedeci