Otvorena revitalizirana aleja u Draškovićevoj ulici u Gradu Karlovac

U okviru projekta “Zaštita i promocija kestena” iz Programa INTERREG IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020 revitalizirana aleja u Draškovićevoj ulici u Gradu Karlovac.

Šetnica, klupe, rasvjetna tijela i što je najvažnije, stari drvored u Draškovićevoj ulici zamijenjeni su, a gradonačelnik Damir Mandić u sklopu Tjedna EU projekata, svečano je otvorio potpuno preuređenu šetnicu. Uređenje Draškovićeve rezultat je prekograničnog projekta “Zaštita i promocija kestena” u kojem je jedan od partnera i Grad Karlovac.

U ovoj rekonstrukciji najvrjednija i najznačajnija je bila upravo rekonstrukcija dotrajalog drvoreda divljeg kestena i lipe. Posađeno je 27 mladih stabala lipe i toliko stabala divljeg kestena. Prije rušenja stara stabla temeljito su pregledana i to posebnim aparatom, rezistografom koji je također kupljen u sklopu projekta, a kojim se točno dijagnosticira zdravstveno stanje svakog pojedinog stabla.

Ovaj projekt EU počeo je 2017. godine i trajat će do prosinca 2019. godine. U partnerstvu iz BiH uključeni su Općine Velika Kladuša i Bužim, Poljoprivredni zavod Unskosanskog kantona, te iz Hrvatske, Općina Vojnić, Grad Karlovac i Centar za šljivu i kesten Republike Hrvatske. Projekt se financira iz INTERREG- IPA prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za razdoblje od 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 590 tisuća eura, a Grad Karlovac za svoje aktivnosti ima na raspolaganju 211 tisuća eura. Glavni cilj projekta je povećanje zaštite i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području Hrvatska – BiH, kroz zajedničke aktivnosti i promociju.

 

Predhodni

Slijedeci