Multimedija

RTV USK: Plantažni uzgoj uz podršku EU

Podršku uzgoju kestena daje Europska unija koja je kroz projekat prekogranične suradnje “Zaštita i promocija kestena” u okviru Programa IPA Interreg CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 finansirala podizanje zasada pitomog kestena. Kod nas...

Radio emisija: Istražili smo Projekat „KESTEN“

Dana 13.12.2018. godine održana je radio emisija u suradnji sa Radio Velika Kladuša pri čemu  je javnost upoznata sa projektnom “Zaštita i promocija kestena”, njegovim ciljevima, planiranim i do sada realiziranim aktivnostima. Projekat je predstavio...