Multimedija

Radio emisija: Naučna Konferencija o kestenu

Povodom realizacije naučne Konferencije o kestenu koja će se održati u Bužimu, održane su dvije radio emisije u kojima su gosti bile profesorice sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i predstavnice Naučnog odbora Konferencije o kestenu: prof. dr. Vildana...

Prekogranični projekat u cilju zaštite pitomog kestena

Nedavno je pokrenut prekogranični projekat “Zaštita i promocija kestena”, putem kojeg bi se u naredne tri godine trebale sistemski, naučno i planski provesti mjere predviđene u zaštiti, a zatim i promociji kestena kao resursa. Posljednjih nekoliko godina...