Bužim: Potpisan ugovor o izradi elaborata identifikacije kestenovih šuma

Načelnik Općine Bužim, Zikrija Duraković, dana 23.05.2018. godine potpisao je ugovor o izradi elaborata identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, GIS baze podataka i kartografskih prikaza  na području općine Bužim i Cazin (za općinu Cazin realizirat će se samo faza I – identifikacija kestenovih šuma).

Na području BiH u općinama Bužim, Velika Kladuša i  Cazin,  nalaze se najbogatije šume pod kestenom, međutim tačnih podataka o kestenovim šumama nema, kao ni podataka o nasadima kestena i broju rodnih stabala. Realizacijom popisanog ugovora dobiće se precizni podaci  o kestenovim šumama i ukupnom potencijalu kestena na području općine Bužim.

 

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU ELABORATA IDENTIFIKACIJE KESTENOVIH ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA

Predhodni

Slijedeci