Potpisan ugovor o izradi elaborata identifikacije kestenovih šuma

U Kabinetu Načelnika Općine Velika Kladuša, dana 31.05.2018. godine potpisan je ugovor o izradi elaborata identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, GIS baze podataka i kartografskih prikaza  na području općine Velika Kladuša.

Elvedin Miljković, voditelj projekta “Zaštita i promocija kestena”, naglašava da se od izrade elaborata očekuju višestruke koristi: precizne informacije o državnom i privatnom šumskom zemljištu, informacije o zastupljenosti kestenovih šuma i digitalna GIS baza podataka šumskog zemljišta.

 

Više informacija na linku Radio Velika Kladuša:

Mediji: Radio Velika Kladuša 31.05.2018.

Predhodni

Slijedeci