Centar za šljivu i kesten

Centar za šljivu i kesten je javna ustanova u Donjoj Bačugi koja je administrativno u sastavu grada Petrinje koja je njezin osnivač. Petrinja je mali grad u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske bogate povijesti i tradicije. Nalazi se 13 km jugozapadno od Siska, na nadmorskoj visini od 106 m. Okružena je općinama Lekenik, Donji Kukuruzari i Dvor te gradovima Sisak i Glina. Smještena je na području donjeg Pokuplja na površini od 380,94 km i čini sastavni dio Sisačko-moslavačke županije. Šire gradsko područje obuhvaća ukupnu 55 naselja od kojih jedino grad Petrinja i mjesto Mošcenica imaju status urbane sredine. Osnivanje Centra za šljivu i kesten ima uporište i u povijesti budući da je još prije 115 godina u Petrinji je osnovana Vinogradarsko-voćarska škola koja je imala jaku ulogu u podizanju seoskog gospodarstva na višu razinu i to prije svega organiziranom izobrazbom mladeži. Uporište osnivanja leži i u činjenici da je na području Grada Petrinje, ali i cijele Sisačko-moslavačke županije, šljiva vodeća voćna vrsta po zastupljenosti. Također na području Sisačko-moslavačke županije postoji preko 6.000 ha šumskih površina pod pitomim kestenom, a na području Grada Petrinje je 1600 ha pitomog kestena i to u pretežno čistim kestenovim šumama. Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture.

 

Kontakt osoba: Josip Dolenec

E-mail: centar.sljiva@gmail.com

Telefon: +385 (0)44 826 096

Web: www.csk.hr