Općina Bužim

Površina Općine Bužim  zauzima 129 km2, i prema zadnjim  podacima popisa stanovništva u BiH u njoj živi  19.340 stanovnika. Nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, u  regionalno-geografskom pogledu  dio je sjeverozapadne Bosne. Administrativno – geografski općina Bužim je dio federacije Bosne i Hercegovine u Unsko sanskom kantonu, podijeljena na 14 mjesnih zajednica. Naseljena  mjesta u općini nalaze se na nadmorskoj visini od 180-400 metara. Po nadmorskoj visini ističu se: Radoč  630 metara, Čorkovaća 603 metra, Konjodor (Kaukoviča brdo) 476 metara, Veliko brdo 464 metra. Općina Bužim granići sa općinama Bosanska Krupa (sa juga),Cazin(sa zapada)Velika Kladuša (sa sjevera i sjeverozapada), i dužina ukupne granice iznosi 60 km. Na istoku graniči  sa Hrvatskom, odnosno općinom Dvor na Uni. Granica prema Republici Hrvatskoj, koja je ujedno i državna granica i spada u red najstarijih međudržavnih granica u Evropi. Putnim pravcima regionalnog značaja  Bužim je povezan na jugoistoku preko Bosanske Otoke sa Bosanskom Krupom, na sjeverozapadu preko Vrnograča sa Velikom Kladušom, a na zapadu preko Konjodora sa Cazinom. Pod utjecajem je kontinentalnih zračnih strujanja iz sjeveroistočnog te mediteranskih iz jugozapadnog pravca. Sjeverni dio općine gravitira slivu Gline, a manji dio na jugu slivu Une. Umjereno-kontinentalna klima s puno vlage  tokom cijele godine  pogoduje razvoju poljoprivrede, posebno uzgoju voća povrća  i žitarica ali i uzgoju stočarstva. Također, općina Bužim je izrazito  bogata kestenovom  i bukovom šumom.

Kontakt osoba: Nedžad Kudelić, dipl.ecc.

E-mail: razvoj.buzim@gmail.com

Telefon: +387 (0)37 419518

Web: www.opcinabuzim.ba