Općina Vojnić

Općina Vojnić je općina smještena podno Petrove Gore, koja nosi ime po hrvatskom kralju Petru Svačiću. Općina Vojnić u istočnom dijelu je Karlovačke županije, a graniči s Karlovcem na sjeveru, općinom Krnjak i gradom Slunjem na zapadu, općinom Cetingrad na jugu te Sisačko-moslavačkom županijom na istoku. Jugoistočna granica iz rijeku Glinu međudržavna je granica s Bosnom i Hercegovinom. Zauzima površinu od 240,59 km2, podijeljenih u 13 katastarskih općina i 46 sela i naselja. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine općina Vojnić ima 4.764 stanovnika. Centar općine smješten je na nadmorskoj visini od 140 m, prosječna nadmorska visina je 160 m, a najviši je vrh Petrove Gore- Petrovac  na nadmorskoj visini od 512 m. Područje općine Vojnić ima gorsku, umjereno toplu, kišnu klimu sa puno padalina. Temperaturne razlike postoje, ali nisu značajne. Reljef čine područja s niskim pobrđem, nizinama i brežuljcima te šumama koje su osobito guste na području Petrove Gore. Ukupnom površinom općine dominira poljoprivredno zemljište i šumska zemljišta obrasla bijelom bukvom, hrastom, grabom i kestenom. Dominantna gospodarska grana jest poljoprivreda, a ratarstvo je u funkciji stočarstva. Kvalitetna šuma temelj je drvnoj industriji. Bogatstvo kestenovih šuma daje potencijal za prehrambenu industriju, turizam i razvoj ovog kraja, jer područje Petrove gore svoj potencijal vidi u šumskim proizvodima s posebnim naglaskom na pitomom kestenu.

 

Kontakt osobe: Nataša Opačić, Karolina Šikljan

E-mail: opcina-vojnic@ka.t-com.hr

Telefon: +385 (0)47 883 020

Web: www.vojnic.hr