Poljoprivredni zavod USK-a

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona osnovan je Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona 2000. godine, dok praktičan rad otpočinje 2001. godine, imenovanjem direktora. Poljoprivredni zavod USK-a je samostalna kantonalna upravna organizacija odgovorna za pripremu i provođenje vladine politike prema poljoprivrednoj proizvodnji.  Kao pouzdan partner, Poljoprivredni zavod  Unsko-sanskog kantona je nosioc svih edukativnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, koji ima za cilj obezbjediti uslove za razvoj poljoprivrede, uz podizanje tehničko-tehnološkog nivoa, efikasnijeg korištenja raspoloživih resursa, te uvažavanja zahtijeva modernih tržišta.  Postojeću saradnju na relaciji Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona – proizvođači, unaprijeđujemo i značajno proširujemo i van Unsko-sanskog kantona. Naš kontinuirani zadatak je unaprijeđenje svih vidova poljoprivredne proizvodnje korištenjem novih naučno – stručnih metoda i unapređenje postojećih. Poljoprivredni zavod Unsko – sanskog kantona posjeduje Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2006 kao i ISO 9001, čime jasno dokazujemo da imamo kompetentno osoblje, opremu, dokumentaciju, te da se našim nalazima za akreditirana područja vjeruje u zemljama EU. Trenutno smo ovlašteni za vršenje poslova agropedoloških analiza tla, kontrole kvaliteta sjemena poljoprivrednog bilja, analize meda, hrane za životinje, hrane životinjskog porijekla, kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, industrijskih proizvoda te proizvoda namjenjenih izvozu, ali isto tako smo ovlašteni i za  izradu projekata rekultivacije i drugih projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta.

 

Kontakt osobe: Adijana Jaganjac Mehadžić i Mehira Perviz

E-mail: p.zavodusk@hotmail.com

Telefon: +387 (0)37 223-430

Web: www.vladausk.ba