Prezentacije sa treće naučno-stručne konferencije o kestenu

Elvedin Miljković, voditelj projekta „Zaštita i promocija kestena“

——————————————————————————

 

Prof. dr.sc. Vildana Alibabić Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

——————————————————————————

 

Prof.dr.sc. Vanja Daničić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci

——————————————————————————

 

Ervin Herak, direktor preduzeća „Wald-Projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa

——————————————————————————

 

Robert Sambolek, direktor preduzeća CEDRUS Forest d.o.o. Čakovec

——————————————————————————

 

 Sulejman Alijagić, prof. biologije

——————————————————————————

 

Prof.dr.sc. Ibrahim Mujić, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

 

Predhodni

Slijedeci