Održana završna konferencija projekta „Zaštita i promocija kestena“

Projekt prekogranične suradnje „Zaštita i promocija kestena“ – Kesten okončan je u srijedu, 18. decembra 2019. godine, završnom konferencijom održanoj u Vojniću (R Hrvatska). Voditelj projekta, Elvedin Miljković, okupljenima je prezentirao provedene aktivnosti i ostvarene rezultate na implementaciji Projekta.

Vodeći partner Općina Velika Kladuša realizirala je projekat „Kesten“ u suradnji sa partnerima Općinom Bužim i Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine, te Općinom Vojnić, Centrom za šljivu i kesten i Gradom Karlovac iz Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 589.558,39 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 501.124,61 EUR (85%), a vlastito učešće partnera 88.433,78 EUR (15%). Projekat se implementirao u periodu 01.07.2017. – 31.12.2019. godine.

Na konferenciji su prisustvovali projektni partneri, zamjenik župana Karlovačke županije Mirko Martinović, načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić, predstavnici privatnog sektora te drugi sudionici koji su aktivno sudjelovali u provođenju projekta i oni koji su dali svoju podršku realizaciji projekta.

Projekat je imao za cilj povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području Hrvatska – BiH kroz zajedničke aktivnosti u svrhu povećanja očuvanja staništa kestena, poboljšanja upravljanja rizicima širenja bolesti, povećanja znanja o zaštiti, podizanju svijesti i promocije kestena.

Aktivnim učešćem partnera realiziran je veliki broj aktivnosti na ostvarenju planiranih ciljeva. Provedena je analiza kestenovih šuma sa prijedlogom mjera zaštite oštećenih kestenovih šuma, izrađeni su Elaborat identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, GIS baza podataka i kartografski prikazi na području općina Velika Kladuša i Bužim, koji su objedinjeni sa podacima projektnog pograničnog područja iz Republike Hrvatske. Od ukupno analiziranih 96.594,59 ha površine šumskog zemljišta, identificirano je 12.890 ha šuma kestena.

S ciljem biološkog suzbijanja invazivne vrste kestenove ose šiškarice (Dryocosmus kuriphilus) na području Unsko sanskog kantona, Bosna i Hercegovina, izvršena je analiza zaraženosti i ispuštanje 3.000 ženki i 1.500 mužjaka parazitoida Torymus sinensis (Hymenoptera; Torymidae), uzgojenih u Hrvatskom šumarskom institutu. S obzirom da nije odobreno ispuštanje na utvrđenim lokacijama u BiH, ispuštanje je izvršeno u pograničnom dijelu na lokacijama Petrova Gora i Petrinja.

Izvršena je sadnja trajnih nasada kestena u općinama Velika Kladuša, Vojnić i Bužim u eksperimentalne svrhe ukupne površine 3 ha , te je revitalizirana aleja kestena površine 0,10 ha u Draškovićevoj ulici u Gradu Karlovac. Održane su manifestacije, okrugli stolovi, naučno stručne i tematske konferencije o kestenu, provedene su edukacije farmera i zainteresiranih lica na eksperimentalnom nasadu kestena u Vojniću, te edukacije lokalnog stanovništva, pčelara i ljubitelja prirode u Velikoj Kladuši, Bužimu i Cazinu, na kojima je učestvovao veliki broj predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Svi projektni partneri iskazali su zadovoljstvo ostvarenim rezultatima sa porukom da je implementacija projekta „Zaštita i promocija kestena“ odlična osnova za buduću suradnju i apliciranje na EU fondove, te nastavak prekogranične suradnje u skladu sa definiranim smjernicama i mjerama.

 

Elvedin Miljković, voditelj projekta – Prezentacija ostvarenih rezultata

 

Predhodni