Okrugli stol u Bužimu: Prezentacija rezultata provedene analize kestenovih šuma u Velikoj Kladuši i Bužimu

U okviru projekta “Zaštita i promocija kestena” finansiranog kroz Program IPA Interreg prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, dana 22.04.2019. godine u Bužimu održan je okrugli sto na temu „Analiza stanja kestenovih šuma“ sa prijedlogom mjera zaštite oštećenih kestenovih šuma

Cilj okruglog stola bio je da se sa rezultatima i mjerama upoznaju predstavnici institucija vlasti na svim nivoima, pravna lica i nevladine organizacije koje se bave korištenjem kestena kao osnove svog rada i djelovanja, kao i pitanjem zaštite i promocije kestena na prostoru Unsko-sanskog kantona.

Svoj doprinos na okruglom stolu dali su predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Kantonalne uprave za šumarstvo Bos. Petrovac, poduzeća Vrganj promet d.o.o. Bužim, udruženja pčelara “Kesten” iz Cazina i “Propolis” iz Bužima.

Nakon prezentacija i diskusije sviju učesnika okruglog stola definirani su zaključci koji će se objediniti u plan mjera zaštite kestenovih šuma i dostaviti svim relevantnim institucijama i tijelima na uvid i komentare.

 

Predhodni

Slijedeci