U Velikoj Kladuši održana Treća naučno-stručna konferencija o kestenu

Općina Velika Kladuša, kao vodeći Partner na projektu „Zaštita i promocija kestena“ u petak, 22. novembra 2019. godine u Velikoj Kladuši organizirala je “Treću naučno-stručnu konferenciju o kestenu” na temu “Ekološki i ekonomski značaj tradicionalnog i plantažnog uzgoja kestena“.

Konferencija je realizirana u okviru projekta „Zaštita i promocija kestena“ – KESTEN koju sufinancira Europska unija iz Programa IPA INTERREG prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Konferencija je imala za cilj ukazati na dosadašnje aktivnosti identifikacije stanja i potencijala kestena Unsko-sanskog kantona provedenih u okviru Projekta “KESTEN”, te očuvanje biodiverziteta i unaprijeđenje ekonomske vrijednosti kestena provođenjem mjera zaštite i planskog podizanja zasada kestena kao voćarske kulture.

Nakon pozdravnih riječi organizatora i domaćina konferencije u ime kojih su se obratili Fikret Bašić, predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i  Elvedin Miljković, voditelj projekta „Zaštita i promocija kestena“ uslijedila su plenarna predavanja. Okupljenima na konferenciji predavanja su održali univerzitetski profesori i stručnjaci iz nekoliko oblasti. Kroz svoja izlaganja ukazali su na značaj kestena kroz više segmenata, te predstavili zanimljive i korisne podatke.

Prof. dr.sc. Vildana Alibabić sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održala je predavanje na temu: „Procjena morfološko-pomoloških i hemijskih karakteristika ploda kestena nakon utvrđenog prisustva ose šiškarice u kestenovim šumama Kladuše i Bužima sa prijedlogom mjera i preporuka za zaštitu“. Prof.dr.sc. šumarskih nauka Vanja Daničić, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci govorila je na temu „Genetički diverzitet i varijabilitet populacija pitomog kestena u općinama Velika Kladuša i Bužim“.

Direktor preduzeća „Wald-Projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa Ervin Herak, koji je zajedno sa svojim saradnicima uradio Elaborat identifikacije kestenovih šuma i šumskih zemljišta, njihov kartografski prikaz i GIS bazu podataka za područje Općine Velika Kladuša govorio je na temu „Kartiranje rasprostranjenja i prikaz šuma pitomog kestena na području općina Velika Kladuša i Bužim“. Predavanje na temu „Podizanje nasada pitomog kestena“ održao Robert Sambolek, direktor preduzeća CEDRUS Forest d.o.o. Čakovec. Sulejman Alijagić, prof. biologije održao je predavanje na temu „Upotreba pčelinjih i biljnih proizvoda od kestena u ishrani i ljekovite svrhe na području Općine Velika Kladuša“, dok je univerzitetski profesor Ibrahim Mujić sa Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci govorio na temu „Sakupljanje, čuvanje i mogućnosti prerade kestena“. 

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE:    

Općina Velika Kladuša projekat „Kesten“ realizira u suradnji sa partnerima Općinom Bužim i Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine te Općinom Vojnić, Centrom za šljivu i kesten i Gradom Karlovac iz Republike Hrvatske. 

Glavni cilj projekta je povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u prekograničnom području BiH – Hrvatska  kroz zajedničke aktivnosti i promociju. Implementacija projekta „Kesten“ je počela u julu 2017. godine i traje do kraja tekuće godine.

 

Predhodni

Slijedeci